Van bij aanvang van haar stage heeft Mtr. Op ’t Eynde zich toegelegd op het personen- en familierecht. Het betreft echter een bijzonder ruime materie waarbinnen haar meer dan 15 jaar ervaring, zich voornamelijk toespitst op:

  • echtscheidingen (scheidingen tussen gehuwden): de procedure behelst enerzijds de echtscheiding op zich (al dan niet in onderling overleg) maar anderzijds ook de dringende en voorlopige maatregelen die zich zullen opdringen: wie blijft in de gezinswoning? welke omgangsregeling zal gelden voor de kinderen? welke financiële regeling dringt zich op? enz.
  • scheidingen tussen wettelijk samenwonenden: er moet weliswaar geen echtscheiding uitgesproken worden, doch ook in dit geval dient het één en ander geregeld te worden: wie gaat waar wonen? welke omgangsregeling zal er gelden voor de kinderen? welke financiële regeling voor de kinderen wordt er afgesproken? welke vergoedingsrekeningen tussen de voormalige partners moeten er gebeuren?
  • scheidingen tussen feitelijk samenwonenden: bij de scheiding tussen louter feitelijk samenwonenden, zullen bepaalde financiële vergoedingen moeten gebeuren en kan zich eveneens een regeling voor de kinderen opdringen.
  • vereffeningen en verdelingen na scheidingen: eens de scheiding rond is, zal een verdeling moeten gebeuren van de vermogens van de ex-partners: wie krijgt welke goederen en wat gaat er gebeuren met gemeenschappelijke (on)roerende goederen?
  • vereffeningen en verdelingen van nalatenschappen: ook na een overlijden kan een onverdeeldheid ontstaan, met name tussen de erfgenamen. Hoe moet alles verdeeld worden? Welke stappen moeten erfgenamen ondernemen en hoe zit het met een langstlevende echtgenoot/echtgenote wanneer deze in conflict komt met de kinderen?