Advocaten begroten hun erelonen in principe vrij, maar het is uiteraard niet de bedoeling dat de cliënt volledig aan willekeur is overgeleverd.

In dossiers voor particulieren rekenen wij meestal een uurtarief van 125 euro (excl.btw).

Afhankelijk van de complexiteit van de materie, de aard van het werk en de belangrijkheid van de zaak, kan een afwijkend tarief bepaald worden, doch dit zal steeds op voorhand gecommuniceerd worden zodat niemand voor verrassingen komt te staan.

Het is maar zelden mogelijk op voorhand exact te bepalen hoeveel de behandeling van een dossier in zijn totaliteit zal kosten. In het kader van loutere adviesverlening kan eventueel een vaste prijs bepaald worden, doch in het kader van onderhandelingen of gerechtelijke procedures zijn er teveel onzekere factoren (zoals het gedrag van de tegenpartij en beslissingen van de rechters).

Wij doen echter ons uiterste best om transparant te zijn omtrent onze erelonen en de te verwachten kostprijs, ook in het geval van een gerechtelijke procedure.

In dergelijke procedures bestaat bovendien de regeling dat de door de rechter in het ongelijk gestelde partij een deel van de advocatenkosten van de andere partij zal moeten terugbetalen. De hoegrootheid van deze rechtsplegingsvergoeding is vastgelegd bij Koninklijk Besluit.